Thom van Dijk

Artist page

Als kunstenaar onderzoek ik de destructieve eigenschappen die wij als moderne mensen hebben en de domheid. Gewoontes en gedachtegangen die destructief zijn voor onszelf en onze omgeving, waarom houden we die in stand?  Koppigheid, consumptiedrang en slechte gewoontes. Ons brein heeft bewust blinde vlekken, zowel optisch als psychologisch. Een van de beste trucs van ons brein is de comfortabele illusie dat we geen blinde vlekken hebben. De mens rechtvaardigt zijn eigen percepties en overtuigingen, zelfs als deze niet juist zijn. Dit denken dat de werkelijkheid is zoals men haar zelf ervaart, heet naïeve realiteit. In mijn schilderijen probeer ik deze naïeve realiteit bloot te leggen en een verbeelding te maken van een ware innerlijke zelf. De gedachtegangen van mensen worden weergegeven in mijn schilderingen. Het gaat om figuratieve schilderijen waarin personages, objecten en plekken een haast cartooneske en fictieve vorm hebben, maar plastisch genoeg zijn om de toeschouwer te confronteren. Net zoals de naïeve realiteit fictief is, maar als echt wordt ervaren. De oorsprong van mijn schilderijen ligt vaak in een begrip uit de psychologie, een anekdote over personen met bepaalde waanideeën of een domme historische gebeurtenis.

Thom van Dijk

Artist page

Als kunstenaar onderzoek ik de destructieve eigenschappen die wij als moderne mensen hebben en de domheid. Gewoontes en gedachtegangen die destructief zijn voor onszelf en onze omgeving, waarom houden we die in stand?  Koppigheid, consumptiedrang en slechte gewoontes. Ons brein heeft bewust blinde vlekken, zowel optisch als psychologisch. Een van de beste trucs van ons brein is de comfortabele illusie dat we geen blinde vlekken hebben. De mens rechtvaardigt zijn eigen percepties en overtuigingen, zelfs als deze niet juist zijn. Dit denken dat de werkelijkheid is zoals men haar zelf ervaart, heet naïeve realiteit. In mijn schilderijen probeer ik deze naïeve realiteit bloot te leggen en een verbeelding te maken van een ware innerlijke zelf. De gedachtegangen van mensen worden weergegeven in mijn schilderingen. Het gaat om figuratieve schilderijen waarin personages, objecten en plekken een haast cartooneske en fictieve vorm hebben, maar plastisch genoeg zijn om de toeschouwer te confronteren. Net zoals de naïeve realiteit fictief is, maar als echt wordt ervaren. De oorsprong van mijn schilderijen ligt vaak in een begrip uit de psychologie, een anekdote over personen met bepaalde waanideeën of een domme historische gebeurtenis.

Pin It on Pinterest