Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in de destructieve eigenschappen die wij als moderne mensen hebben. Gewoontes en gedachtegangen die destructief zijn voor onszelf en onze omgeving, zoals koppigheid en consumptiegedrang.

Waarom is het zo moeilijk om van deze gewoontes af te komen? Ons brein heeft bewust blinde vlekken, zowel optisch als psychologisch. Een van de beste trucs van ons brein is de comfortabele illusie dat we geen blinde vlekken hebben. Door psychologische mechanismen zoals, conformation bias en self-justification, rechtvaardigt de mens zijn eigen percepties en overtuigingen, zelfs als deze botsen met feiten. De onvermijdelijke overtuiging dat de werkelijkheid is zoals men haar ervaart heet naïeve realiteit.
In mijn schilderijen probeer ik deze naïeve realiteit bloot te leggen en een verbeelding te maken van een ware innerlijke zelf waarin onze destructieve eigenschappen zichtbaar worden. De gedachtegangen van mensen worden weergegeven in mijn schilderingen.
Het gaat om figuratieve schilderijen waarin personages, objecten en plekken een haast cartooneske en fictieve vorm hebben, maar plastisch genoeg zijn om de toeschouwer te confronteren. Net zoals de naïeve realiteit fictief is, maar als echt wordt ervaren. De oorsprong van mijn schilderijen ligt vaak in een begrip uit de psychologie of in een anekdote over personen met bepaalde waanideeën.

Pin It on Pinterest